Betalningsvillkor/avbeställningsvillkor med mera för våra kurser


Mat

*I alla kurser ingår mat (frukost, lunch, fika och middag) och boende på Westkust (dagsturerna och prova på dagar, endast fika).
*Vid anmälan skall eventuella allergier och matbegränsningar anges

Städning

*Efter varje kurs ansvarar alla kursdeltagare att båten blir korrekt städad.

Anmälan

Alla anmälningar till våra kurser görs på vår hemsida www.westkust.se

Betalning

Betalning görs till föreningen förlig vinds bankgiro 182-9449 eller swish till 1232222974. Ange referensnumret som fås vid bokning (skickas i mailbekräftelsen) vid betalning.

Betalningsvillkor

Vid bokning av seglarkurser (mer än 1 dag) skall en bokningsavgift på 300 kr betalas i samband med bokning. Bokningsavgiften återbetalas inte vid avbokning. Resterande belopp skall vara oss tillhanda senast 10 dagar innan kursstart. Utöver kursavgiften måste alla deltagare vara medlem i Orust skolfartygsförening. Är du inte medlem betalas detta tillsammans med bokningsavgiften. Medlemsavgift för vuxna är 150kr, ungdomar 100kr. Betalas inte bokningsavgiften är bokningen inte bindande för föreningen.
Vid bokning av dagsturer skall hela avgiften betalas i samband med bokning (senast oss tillhanda 10 dagar innan kursstart). Medlemskap krävs ej på dagsturer.

Avbeställningsvillkor

Avbeställning skall ske skriftligt till vår mail info@westkust.se. Avbokning senare än 10 dagar innan kursstart ger inte rätt till någon återbetalning av kursavgiften (om inte läkarintyg finns). Avbokning mellan 30-10 dagar innan kursstart återbetalas 50% av kursavgiften och avbokning mer än 30 dagar innan kursstart återbetalas hela kursavgiften förutom bokningsavgiften. Bokningsavgiften återbetalas aldrig.
Omständigheter (t.ex vädermässiga) utanför föreningens kontroll, berättigar föreningen att häva anmälningen utan skyldighet att utge skadestånd. Beslut tas i samråd med ansvarig skeppare. Vid färre kursdeltagare än 12 personer (20 personer vid dagsturer) förbehåller sig föreningen rätten att ställa in kursen. Kursdeltagare meddelas då senast 10 dagar innan kursstart. Vid inställt arrangemang återbetalas hela kursavgiften (inklusive bokningsavgiften) till kursdeltagaren.