Betalningsvillkor och avbeställningsvillkor för chatring av Westkust


Mat

*Om kund ordnar mat själva så skall man inkludera mat till Westkusts besättning (6 personer)
*Önskas det att Westkust står för hela eller delar av maten ombord? Begär offert!

Städning

*Om kund inte städar själv så går det att anlita städfirma som fakturerar kunden direkt (cirka 2-3h städning). Om båten inte är städad enligt överenskommelse vid överlämnandet så kan kunden debiteras för städningen.

Betalning

Betalning görs till Orust skolfartygsstifelses bankgiro 389-0852 eller swish till 1232495620. Ange fakturanummer vid betalning.

Betalningsvillkor

Vid bokning av arrangemanget skall ett förskott om 25% betalas vid bokningen (30 dagar netto). Faktura på resterande belopp skickas senast 30 dagar före arrangemanget och full likvid skall vara oss tillhanda senast dagen före arrangemanget (om inte annat överenskommits).
Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Avbeställningsvillkor

Avbeställning skall ske skriftligt till vår bokningsanvarige lämpligen via mail bokning@westkust.se
Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta leverantören med 25% av det totala värdet.
Omständigheter (t.ex vädermässiga) utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Beslut tas i samråd med ansvarig skeppare och beställare.