Betalningsvillkor och avbeställningsvillkor för chatring av Westkust

Mat

*Om kund ordnar mat själva så skall man inkludera mat till Westkusts besättning (6 personer)
*Önskas det att Westkust står för hela eller delar av maten ombord? Begär offert!

Städning

*Om kund inte städar själv så går det att anlita städfirma. Westkust fakturerar 1650 kr inklusive moms för städning och bokning av städning sker i samband med ordinarie bokning. Om båten inte är städad enligt överrenskommelse vid överlämnandet så kan kunden debiteras för städningen.

Betalning

Betalning görs till Orust skolfartygsstifelses bankgiro 389-0852 eller swish till 1232495620. Ange fakturanummer vid betalning.

Betalningsvillkor

Vid bokning av arrangemanget skall ett förskott om 25% betalas vid bokningen (30 dagar netto). Faktura på resterande belopp skickas senast 30 dagar före arrangemanget och full likvid skall vara oss tillhanda senast dagen före arrangemanget (om inte annat överenskommits).
Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Avbeställningsvillkor

Avbeställning skall ske skriftligt till vår bokningsanvarige lämpligen via mail bokning@westkust.se

Vid avbeställning senare än sex veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta leverantören med 25% av det totala värdet och om avbokning sker 14 dagar före arrangemanget ersätter beställaren leverantören med 50% och vid 4 dagar 100% av det totala värdet.

Omständigheter (t.ex vädermässiga, sjukdom, force majeure) utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Beslut tas i samråd med ansvarig skeppare och beställare.