Styrelse


Orust skolfartygsförening

Ordförande:

Johan Carlson

Vice ordförande:

Per EO Berg

Kassör:

Birgitta Börjesson

Sekreterare:

Karin Berntsson

Ledamot:

Anna Svalberg (service)

Dougald Macfie (PR)

Mikael Hansson

Marie-Louice Berntsson (medlemsregister)

Niklas Stenström

Suppleanter:

Ann-Charlotte Melberg

Johan Persson (utbildning)

Ronny Johansson

Klara Magnusson

Johan Gustafsson

Daniel Jönsson (Ungdomsgruppen, Hemsida)

Lina Wendin (Ungdomsgruppen)

Johanna Torgersson (Ungdomsgruppen)

Orust Skolfartygsstiftelse

ordförande:

Per EO Berg

Ordförande:

Johan Carlson

Kassör:

Birgitta Börjesson

Sekreterare:

Karin Berntsson

Ledamot:

Johan Gustafsson (Riggansvarig)

Ronny Johansson (däck- och skrovansv.)

Mikael Hansson (maskin- och driftansv.)

Mats Mellberg (DP, säkerhetsansvarig)

Suppleanter:

Anna Svalberg (service, byssan)

Klara Magnusson