Styrelse


Orust skolfartygsförening

Jonas Abrahamsson ordförande
Jonas Abrahamsson ordförande

 

Anna Svalberg ledamot (service)
Anna Svalberg ledamot (service)

 

Dougald Macfie ledamot
Dougald Macfie ledamot (PR)

 

Birgitta Börjesson Kassör

Birgitta Börjesson kassör

 

Klara Magnusson ledamot (befälssansvarig)
Klara Magnusson ledamot (befälssansvarig)

 

 

Marie-Louice Berntsson Ledamot (medlemsregister)

 

Thomas Berntsson suppleant  (utbildning)
Thomas Berntsson suppleant (utbildning)

 

Orust Skolfartygsstiftelse

Jonas Abrahamsson ordförande
Jonas Abrahamsson ordförande

 

Birgitta Börjesson Kassör

Birgitta Börjesson Kassör

 

Klara Magnusson ledamot
Klara Magnusson ledamot

 

Ronny Johansson Ledamot  (Skrov)
Ronny Johansson Ledamot  (Skrov)

 

Mikael Hansson ledamot (Maskin )
Mikael Hansson ledamot (Maskin)

 

Johan Gustavsson ledamot (Riggansvarig)

Anna Svalberg Suppleant
Anna Svalberg Suppleant