Styrelse

STYRELSE ORUST SKOLFARTYGSFÖRENING ”Förlig Vind”

(med respektive ansvarsområden) :
 

Ordf                    Ann-Margreth Rydén   

V ordf                 Lina Wendin

Kassör               Ann-Christine Rutgersson

Ledamot            Marielouice Berntsson          (medl-reg, befälstillsättn)

 – ” –                  Mikael Hansson                      (maskin, drift)

 – ” –                  Ronny Johansson                   (skrov, däck, rigg)

 – ” –                  Tova Wendin                            (soc. medier)

Ungd-ledamot   Sebastian Andersson            (ungd-rekrytering)

 – ” –                  Ida Källvik                                 (mötesprotokoll)

 – ” –                  Julia Odding                             (Fören.Västkustskutorna)

Suppleant          Sabine Geiser Kolehmainen (Byssan)

 – ” –                  Bengt Samuelsson                 (sponsor-arbete mm)

 – ” –                  Felicia Rubin                            (Hemsidan)

Revisor              Tommy Crona

 – ” –                  Per Fougberg

Revisor, suppl   Thorleif Josefsson

Firmatecknare :  Ordf / kassör

 

VALBEREDNING  Hans Strandell (ordf), Marie Brown, Johan Carlsson

 

STYRELSE ORUST SKOLFARTYGSSTIFTELSE :

 

Ordf               Assar Åberg

V ordf            Ann-Margreth Rydén 

Kassör          Ann-Christine Rutgersson

Ledamot      Mikael Hansson

 – ” –            Ronny Johansson 

 – ” –            Lina Wendin

 – ” –            Pontus Liljered   (DP, INFO-ansvarig)

Suppleant   Tova Wendin

 – ” –            Esa Kolehmainen 

 – ” –            Ida Källvik            (mötesprotokoll)

Revisor        Ernst & Young AB

Firmatecknare : Ordf / kassör

 

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER :

 

Hans Strandell      PR, marknadsföring, sponsorer

Marie Brown         Bokningsansvarig, fakturering

Richard Fossum   IT – ansvarig 

 

Arb-grupp Pensionärer : tv VAKANT (pandemi-effekt)