Westkust: Mer än Ett Skolfartyg – En Symbol för Samarbete, Tradition och Sjöfart

Westkust är främst ett skolfartyg för ungdomar

  • Westkust är en tremastad skonare som sedan 1986 ägs av Orust Skolfartygsstiftelse. Stiftelsen är inte vinstdrivande, allt arbete utförs ideellt, alla intäkter går oavkortat till fartygets verksamhet och bevarande. Westkust har sin hemmahamn i Edshultshall på sydvästra Orust.
  • Föreningen ”Förlig Vind” organiserar verksamheten vilken är inriktad på att främja förmåga till samarbete, kamratskap, sjömanskap, skutsegling samt underhållsarbete av fartyget.
  • För att kunna göra detta krävs stora intäkter och därför hyrs Westkust också ut med besättning till privatpersoner, företag och organisationer.

Tack till alla som ställer upp för Westkust och dess verksamhet

Ett mycket stort TACK till alla eldsjälar som ställer upp under hela året för att hålla denna skuta i fint skick och som bemannar henne vid alla seglingar! Vi vill också rikta ett stort TACK till alla våra bidragsgivare och sponsorer.

Utan Er skulle detta kulturfartyg inte finnas. Westkust är förutom ett skolfartyg för ungdomsverksamhet, en turistattraktion men också en symbol som påminner om stolta sjöfarts- och varvstraditioner på Orust.

Är du intresserad av vår verksamhet?

Vi söker personer i alla åldrar som är intresserade av att komma med i gemenskapen i vår förening. Kontakta oss på info@westkust.se eller Julia Odding: julia@odding.se , Tel: 0703 54 56 46

Bli gärna medlem i vår förening. Då stödjer du verksamheten och får löpande information. Du kan anmäla dig nedan!

Copyright 2024 T/S Westkust, Skolfartygsföreningen ”Förlig vind” ”Orust Skolfartygsstiftelse”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå