Beställningsvillkor vid hyra av Westkust

Mat och städning

Om du själv vill ordna maten för ditt arrangemang så behöver du även inkludera besättningen (6 personer). Önskar du däremot att Westkust ska stå för maten ombord (eller delar av den) – begär offert.

Om båten inte är städad enligt överenskommelse vid överlämnandet debiterar vi dig för städningen. Det går givetvis bra att anlita städfirma för städningen. T/S Westkust fakturerar 2.000 kr inklusive moms för städning och bokning av städning sker i samband med ordinarie bokning.

Betalningsvillkor

Vid bokning av arrangemanget betalar du 25% (30 dagar netto). Resterande 75% ska vara oss tillhanda senast dagen före arrangemanget, förutsett att vi inte kommit överens om annat. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören. När du betalar din bokning ska pengarna till Orust skolfartygsstiftelses bankgiro 389-0852 eller swish till 1232495620. Ange fakturanummer vid betalning.

Avbeställningsvillkor

Avbeställning sker skriftligt till vår bokningsanvarige via mail till  bokning@westkust.se.  Vid avbeställning senare än sex veckor före arrangemanget ska beställaren ersätta leverantören med 25% av det totala värdet. Om avbokning sker 14 dagar före arrangemanget ersätter beställaren leverantören med 50% och vid 4 dagar 100% av det totala värdet. Omständigheter (t.ex vädermässiga, sjukdom, force majeure) utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Beslut tas i samråd med ansvarig skeppare och beställare. Ovanstående gäller vid gruppbokningar, kickoffer, fester och liknande seglingspaket.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå