Sponsorerbjudande

Vill du ge ungdomar på Orust en meningsfull fritid och möjlighet att lära sig segla ett traditionsfartyg, uppleva kust och hav och kanske väcka intresse för ett framtida yrkesval inom sjöfart eller den marina miljön.

Skolfartyget Westkust har startat ett utbildningspaket, Orust Tall Ship Academy, som under ett år kommer att lära intresserade ungdomar att segla och underhålla en tremastad skonare, teoretiska kunskaper motsvarande förarintyg samt en hållbar marin miljö.

Ditt företag erbjuds möjlighet att stödja satsningen genom att teckna ett sponsoravtal. Avtalet löper under aktuell utbildningsperiod juni 2024 – juni 2025 med 3 sponsornivåer.

Brons: 2.500:-             Silver: 10.000:-                   Guld: 30.000:-

Sponsormedlen kommer att täcka utbildningskostnader i form av utrustning till deltagarna, utbildningsmaterial samt ersättning till båten. Allt arbete sker ideellt. Deltagarantalet är maximerat till 25 st.

Förutom glädjen att stötta våra ungdomar till en positiv fritid och stora upplevelser ombord får du:

Som bronssponsor plats på vår sponsortavla ombord och omnämnande i elevens utbildningspärm.

Som silversponsor, förutom ovanstående, ett diplom att pryda kontoret, affären eller kundmottagningen.

Som guldsponsor, förutom ovanstående, diplomet inramat och möjlighet att vara med ombord på examensseglingens sista dag där våra elever får visa upp sina färdigheter och ta emot utbildningsbeviset under avslutningsceremonin. Företrädare för OTSA kan också medverka vid personalmöte eller företagsevent för att informera om vår båt och vårt projekt.

Alla sponsorer kommer att få erbjudande att vara med på vår sponsorsegling i augusti. Platserna kommer att fördelas utifrån sponsorbidragets storlek och anmälda deltagare på båten

Sponsorer kommer att få en redovisning av hur pengarna använts efter utbildningsårets slut i form av en verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Vill du vara med. Kontakta

Thorleif  Josefsson: 0708-268551  thorleif.josefsson@tojokonsult.com

Bengt Tollesson: 0738-539114, bengt@taur.nu

Alf Andersson: 0708-295 295, seglaralf@gmail.com

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå