Föreningens styrelse
Ordförande Ann-Margreth Rydén (Planering, organisation, finansiering) (även ansvarig medicinskåp) ann_mar@live.se 0708-34 86 85
Vice ordf Lina Wendin (instruktörs- och elevfrågor) linawendin01@gmail.com 0737-45 46 81
IT samordnare Thorleif Josefsson (IT-frågor, marknadsföring) thorleif.josefsson@tojokonsult.com 0708-26 85 51
Kassör Alf Andersson Örne (Redovisning, betalningar) ekonomi@westkust.se 0708-29 52 95
Ledamot Marielouice Berntsson (medl-reg, befälstillsättning) berntsson_23@hotmail.com 0739-18 23 38
Ledamot Mikael Hansson (maskin, drift) hmhansson@gmail.com 0703-32 04 86
Ledamot Ronny Johansson (skrov, däck, rigg) ronnyrod171@gmail.com 0706-92 11 45
Suppleant Holger Eriksson (Marknadsföring och fartygsutrustning) holger.eriksson@falkung.se 0705-16 14 83
Suppleant Ola Frithiofsson (Ordförande i Orust Skolfartygsstiftelse) ola.frithiofson@gmail.com 0760-35 17 35
Suppleant Tova Wendin (soc. medier)(soc. medier)
Suppleant Dan Ek
Suppleant Bengt Tollesson
Suppleant Sebastian Andersson (ungdomsrekrytering)
Suppleant Ida Källvik (Ungdomsledare)
Suppleant Julia Odding (Vår representant i Föreningen Västkustskutorna)
Adjungerad Byssans representant
Revisor Mikael Ekdal
Revisor Hans Jansson
Revisor suppleant Vakant
Firmatecknare Ordförande/Kassör/Sekreterare

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER

Arbetsgrupp pensionärer Vakant
Bokningar, fakturering Marie Brown bokning@westkust.se 070-372 55 74
Valberedning, sammankallande Gilbert Rydén  ann_mar@live.se  070 831 94 03

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå