Föreningens styrelse
OrdförandeAnn-Margreth Rydén(Planering, organisation, finansiering)
(även ansvarig medicinskåp)
ann_mar@live.se
070-834 86 85
Vice ordfLina Wendin(instruktörs- och elevfrågor)linawendin01@gmail.com
073-745 46 81
SekreterareThorleif Josefsson(IT-frågor, marknadsföring)thorleif.josefsson@tojokonsult.com
070-826 85 51
KassörAnn-Christine Rutgersson(Redovisning, betalningar)ekonomi@westkust.se
072-876 02 65
LedamotMarielouice Berntsson(medl-reg, befälstillsättning)berntsson_23@hotmail.com
073-918 23 38
LedamotMikael Hansson(maskin, drift)hmhansson@gmail.com
070-332 04 86
LedamotRonny Johansson(skrov, däck, rigg)ronnyrod171@gmail.com
070-692 11 45
SuppleantTova Wendin(soc. medier) 
SuppleantHannes Nilsson(utbildningsfrågor) 
SuppleantOla Frithiofsson  
SuppleantDan Ek  
SuppleantBengt Tollesson  
SuppleantNiklas Kraft  
AdjungeradSebastian Andersson(ungdomsrekrytering) 
AdjungeradIda Källvik(bl.a. mötesprotokoll) 
AdjungeradJulia Odding(Vår representant i Föreningen Västkustskutorna) 
AdjungeradByssans representant  
RevisorTommy Crona  
RevisorPer Fougberg  
Revisor suppleantBengt Samuelsson  
FirmatecknareOrdförande/Kassör/Sekreterare  

ÖVRIGA KONTAKTPERSONER

VakansArbetsgrupp pensionärer 
Marie BrownBokningar, faktureringbokning@westkust.se070-372 55 74
 Gilbert Rydén Valberedning, sammankallande ann_mar@live.se 070 831 94 03

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå