Beskrivning och utbildningens program

Beskrivning

Orust Tall Ship Academy (OTSA) är ett utbildningspaket på fritiden under ett år riktad till ungdomar mellan 13 och 17 år med anknytning till Orust som vill lära sig att segla och underhålla en tremastad skonare. Dessutom kommer man in i ett kamratskap med både vuxna och ungdomar som är mycket utvecklande. Man får både teoretiska och praktiska kunskaper som är nyttiga under hela livet och som ökar intresset för båtar, hav och miljö. Utbildningen avslutas med en examenssegling där deltagaren får omsätta sina kunskaper till praktik ombord och testa sin förmåga som instruktörselev.

Mål

Utbildningen har som mål att deltagarna, om intresse finns, ska kunna fortsätta som instruktörselever efter utbildningsåret. Då kan man vara en del av besättningen på Westkust och få uppleva många spännande seglingar såsom seglarskolor, uthyrning eller kappseglingar med andra skutor m.m.

Utbildningen riktar sig till ungdomar som har nära anknytning till Orust och som därmed kan ta sig till båten både sommar och vinter för att deltaga i de olika kursmomenten som sker genom både teori och praktiskt arbete på båten. Deltagare kommer att få kunskaper som motsvarar förarintyg samt Basic Safety för däckspersonal inomskärs samt konsten att segla en skuta med gaffelsegel.

OBS. Deltagare måste vara av skolan dokumenterad simkunnig.

Seglingar och utbildningsträffar

Vi kommer att segla 2 seglingar á 4 dagar och 2 seglingar á 2 dagar under utbildningsåret samt bo på båten under ytterligare 2 helger varav en helg innefattar strandstädning med en strandstädarbåt. Därutöver tillkommer en träff per månad på lördagar för teori och arbete på båten.

Anmälan

Vid intresse för deltagande anmäler man sig med mejl på info@westkust.se så tar vi kontakt med dig för att berätta mer.

Anmälningsavgift efter att deltagare blivit antagen: 500:-

I avgiften ingår mat under seglingarna samt schemalagda dags/helgaktiviteter. Deltagare ansvarar själv för att ta sig till och från båten, sängkläder och oömma kläder efter väder. Om du saknar flytväst går detta att låna ombord.

Deltagarantalet är begränsat till 25.

Sista datum för intresseanmälan: 2024-04-30

Besked om sökande är antagen senast 2024-05-15

Innehåll

  • Sjömanskap
  • Navigering
  • Segelteknik
  • Tilläggning
  • Säkerhet
  • Samarbete och kommunikation
  • Socialt ansvar
  • Ledarskap
  • Säkerhet
  • Underhållsarbete

 

Inbokade seglingar och helger

1-2/6                       Uppstart ombord för att lära känna varandra och utflykt                                 med strandstädarbåten

1-4/7                       Segling

21-22/9                  Seglingshelg

Jullovet                   Helg med teori och praktik

4-5/5 -25                Seglingshelg

29/5 – 1/6 – 25       Examinationssegling

Tillkommer en lördag/månad från oktober till april för teori och praktik (arbete) på båten.

Under vintern ligger båten i Kungsviken

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå