Årsmöte 2024

Årsmöte Orust Skolfartygs Förening, Förlig Vind

          2024-04-21 kl 16 i Lokalen Barrevik

I samband med årsmötet så kommer vi att få information om det projekt som föreningen sätter i sjön under detta år som vi kallar Orust Tall Ship Academy.

Efter årsmötet bjuder vi på något enklare att äta. Det är bra om vi får en vink om hur många som kommer att närvara.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 7/4, så att vi hinner behandla dem.

Välkomna!

Styrelsen

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå